Primary – Section

STD. I

Raghbendra Niman – CBSE

Pushkaraj Bhilare – Div : A

Shruti Jadhav – Div : C

Neeraja Dighe – Div : B

STD. II

Sharvari Jadhav – Div : A

Krishna Yadav – Div : C

Atharva Badade – Div : E

Aditi Bayas – Div : B

STD. III

Anushree Raut – Div : A

Rudra Borawake – Div : B

Swara Dangat – Div : C

Aaditya Badade – Div : D

Shreya Shetkar – Div : F

Sairaj Katkar – Div : E

STD. IV

Siddhi Panasare – Div : A

Vaishnavi Pawar – Div : B

Ronak Bhansali – Div : C

Parth Tajane – Div : D

Brahma Yadav – Div : E

Gargi Kurale – Div : F

Mugdha More – Div : G