बारावीच्या परीक्षेला शुक्रवारपासून सुरवात औक्षण करून गुलाब देऊन परीक्षा केंद्रावर विद्यार्थ्यांचं स्वागत